خودش هم برگزارکننده آن انتخابات بود، هم ناظر بر انتخابات و هم کاندیدای انتخابات؛ اتفاقی که حتی در انتخابات انجمن اولیا و مربیان مدارس هم نمی‌افتد!